październik 2008

  • 11 października 2008

Jak długo trwa szkolenie z terapii manualnej???

Poniższe zestawienie opracowałem na podstawie własnego doświadczenia (dotyczy koncepcji Kaltenborna i Evjentha) oraz informacji zamieszczonych na właściwych dla poszczególnych odmian terapii manualnych stronach internetowych. Jest to jedynie fragment zestawienia przedstawiający istotne dane, czyli sumę godzin…

Copyright Aleksander Kosendiak