Usługi

Dowiedz się więcej o tym czym się zajmuję

Usługi

Aleksander Kosendiak TMTerapia Manualna jest pojęciem powszechnie używanym ale skrótowym. Jest bardzo wiele odmian Terapii Manualnej, ale tylko kilka spełnia międzynarodowe standardy wytyczone przez IFOMPT. Pełna nazwa to Ortopedyczna Terapia Manualna i OMT Kaltenborn Evjenth Concept, wg której jestem wykształcony spełnia te kryteria. Więcej o innych rodzajach TM można poczytać w moim artykule – kliknij

definicja OMT (ang. Orthopaedic Manipulative Therapy) wg. IFOMPT:

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wnioskowaniu klinicznym i zastosowaniu specyficznych sposobów leczenia z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych.

Ortopedyczna Terapia Manualna obejmuje również, oraz kieruje się, dostępną dokumentacją naukową i kliniczną oraz psychospołecznym profilem każdego pacjenta.

Ortopedyczna Terapia Manualna wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu pacjenta. Szczegółowo opracowany schemat badania pozwala na postawienie diagnozy a następnie na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Leczeniu podlegają elementy bierne i czynne aparatu ruchu, czyli mięśnie, nerwy i stawy. W terapii technikami leczniczymi są masaż, rozciąganie mięśni, mobilizacje stawowe, manipulacje i specjalne ćwiczenia.

Do leczenia tkanek miękkich stosuje się dwa rodzaje masażu oraz rozciąganie mięśni.

1. masaż poprzeczny – wykonuje się prostopadle do przebiegu włókien mięśniowych, a jego główny efekt to działanie, zależnie od czasu wykonywania, przeciwbólowe albo przeciwzapalne

2. masaż funkcyjny – charakteryzuje się tym, że działając na mięśniu dochodzi jednocześnie do ruchu w stawie, nad którym ten mięsień przebiega. Uzyskuje się w ten sposób efekt rozluźnienia mięśnia i stawu.

3. rozciąganie mięśni – wskutek długotrwałej pracy statycznej niektóre mięśnie ulegają przeciążeniu i skróceniu co prowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy współdziałającymi mięśniami, upośledzenia ich funkcji a także problemy bólowe. Bardzo skuteczną metodą terapeutyczną jest rozciąganie mięśni w celu przywrócenia ich pierwotnej elastyczności i prawidłowego funkcjonowania.

W przypadku ograniczenia zakresu ruchu w stawie, gdy przyczyną jest przykurczona torebka stawowa możemy zastosować techniki mobilizacji stawów oraz techniki manipulacyjne.

1. mobilizacja – jest techniką wolną, polegającą na rozciąganiu torebki stawowej. W zależności od tego, w jakim kierunku działa terapeuta wyróżnia się mobilizację trakcyjną i mobilizację ślizgową. Mobilizacje wykonuje się na wszystkich stawach.

2. manipulacja – to technika szybka, uruchamiająca staw, której często towarzyszy tzw.kliknięcie lub chrupnięcie w stawie. Manipulacje wykonuje się na stawach kręgosłupa oraz na stawach obwodowych.

Dla terapii nerwów stosuje się neuromobilizacje ślizgowe i napięciowe. Ćwiczenia specjalne mają na celu poprawę siły i masy mięśniowej, utrzymanie zakresu ruchu w stawie lub przywrócenie prawidłowej stabilizacji stawu. Są też integralną częścią profilaktyki, czyli tej części terapii, za którą odpowiedzialny jest pacjent. Aktywne włączanie się pacjenta do zalecanych ćwiczeń zapobiega ponownemu nawrotowi zaburzenia powodującego dolegliwości bólowe. Dlatego kompleksowa terapia przewiduje również zalecenia dla pacjenta do wykonywania ćwiczeń w domu i/lub w pracy.

OMT Kaltenborn-Evjenth Koncept® – pod taką nazwą w 1990 roku zarejestrowano w niemieckim urzędzie patentowym kompleksowy system badania i leczenia pacjentów ortopedycznych opracowany przez Ferddy Kaltenborna i Olafa Evjenth`a. Metoda ta jest nauczana w następujących krajach: Australii, Austrii, Belgii, Chile, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Japonii, Kandzie, Niemczech, Norwegii, Nowej Zelandii, Polsce, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Włoszech.

IFOMPT (ang. International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist) – Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych – organizacja powstała w 1974 roku, zrzesza narodowe stowarzyszenia OMT, jest podgrupą WCPT. Uznawane metody terapeutyczne przez IFOMT to koncepcja Maitland`a oraz koncepcja Kaltenborna i Evjenth`a, która została zaakceptowana w 1977 roku.

WCPT (ang. Word Confederation For Physical Therapy) – Światowe Stowarzyszenie Narodowych Związków Fizjoterapii.

b

Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT) to kompleksowe i optymalne podejście do procesu usprawniania w dolegliwościach narządu ruchu, bazujące na wiedzy z zakresu nauk biologicznych o człowieku, fizjoterapii, fizjologii wysiłku, treningu sportowego. Kompleksowość w tym wypadku oznacza, że trenuje się cały organizm, a nie tylko uszkodzoną część ciała. Dzięki temu pacjenci są w stanie szybciej powrócić do zdrowia i pracy.

W Medycznym Treningu Terapeutycznym pacjenta prowadzi się według metodologii treningowej stosowanej u sportowców. Różnica polega jedynie na doborze innych obciążeń treningowych. Sesja terapeutyczna zawiera w sobie trening stawowy, mięśniowy, koordynacji i część poświęconą profilaktyce.

Każdy trening zbudowany jest z rozgrzewki, części głównej i końcowej. Planując terapię uwzględnia się następujące czynniki: wiek, płeć, rodzaj choroby, urazu. Następnie dobiera się odpowiednie ćwiczenia, ustala ilość serii, ilość powtórzeń oraz intensywność. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji terapeuta układa i wręcza pacjentowi indywidualny program ćwiczeń.
Wskazaniem do medycznego treningu terapeutycznego są przede wszystkim urazy i schorzenia układu ruchu. Typowymi przykładami, które należy wymienić to stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, wszczepieniu endoprotezy biodra, urazy kręgosłupa szyjnego po wypadkach komunikacyjnych, itp.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne są niezastąpione w leczeniu bólu przewlekłego, niektórych chorób neurologicznych czy profilaktyce osteoporozy.

Ponadto jestem w stanie ułożyć plan treningu zdrowotnego dla każdej osoby, która chce aktywnie spędzać czas i poprzez bezpieczną aktywność ruchową poprawić swoje samopoczucie.

aplikacja kinematic TapingKinematic Taping® jest metodą terapeutyczną polegającą na oklejaniu samoprzylepną taśmą elastyczną. Powstała w odpowiedzi na potrzebę stosowania tapingu w zgodzie z dorobkiem naukowym ostatnich lat oraz z założeniami współczesnej medycyny sportowej i Ortopedycznej Terapii Manualnej. Jako jedyna z wielu metod tapingu posiada rekomendacje IFOMPT (Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych).

Kinematic Taping® kieruje się pięcioma zasadami 5T (z ang.) czyli:
Think – wnioskowanie kliniczne drogą do sukcesu,
Test – badanie za pomocą adekwatnego testu,
Treat – specyficzne techniki leczenia i ćwiczenia,
Tape – aplikacja plastra adekwatna do leczenia,
Train – ćwiczenia zgodne z aplikacją

Kinematic Taping® to przede wszystkim uzupełnienie leczenia. Zastosowanie ma w “doleczaniu” dysfunkcji układu mięśniowego, stawowego i nerwowego. Daje najlepsze rezultaty w połączeniu z technikami stosowanymi w Ortopedycznej Terapii Manualnej oraz ćwiczeniami. Plastrów nie stosuje się zamiast fizjoterapii czy ćwiczeń.

Wskazaniem do stosowania Kinematic Taping® jest:

  • stan po skręceniu stawu np: skokowego ( już w dniu urazu)
  • skurcz mięśni np: łydki
  • stan po naciągnięciu/naderwaniu włókien mięśniowych np: tylnych mięśni uda, głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki itp.
  • miejscowy ból kręgosłupa
  • ograniczona bólem rotacja głowy
  • stan po złamaniu żebra
  • wszelkiego rodzaju ból pochodzący z przeciążenia mięśni i tkanek miękkich

FMS Aleksander KosendiakOcena funkcjonalna FMS wraz z warsztatami obejmującymi ćwiczenia korygujące. Jest to narzędzie oceniające fundamentalne wzorce ruchowe, leżące u podstaw każdej aktywności ruchowej człowieka. W wyniku urazu, ograniczenia aktywności ruchowej, oraz długotrwałych i niekorzystnych pozycji (np. siedząca praca) dochodzi do tworzenia kompensacji, zaburzenia podstawowych wzorców ruchowych oraz ich asymetrii. Celem systemu FMS jest wykrycie nieprawidłowości wzorców ruchowych i na podstawie wyniku testu stworzenie programu korekcji w postaci treningu funkcjonalnego. FMS przeznaczony jest nie tylko dla sportowców, ale również służy poprawie jakości ruchów wykonywanych w życiu codziennym.

Istnieje możliwość wykonania zabiegu w domu pacjenta.

Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystujemy w 100%

Terapia Manualna

Medyczny Trening Terapeutyczny

Taping

Masaż tkanek głębokich

Tutaj umówisz wizytę

Copyright Aleksander Kosendiak