Category: terapeuta OMT

  • 2 września 2008

IFOMT, Terapeuta OMT

W tym poście pragnę odnieść się do standardów międzynarodowych obowiązujących w medycynie manualnej. Dla Ortopedycznej Terapii Manualnej punktem odniesienia będzie międzynarodowa organizacja IFOMT (ang. International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapist) – Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów…

Copyright Aleksander Kosendiak