Medyczny Trening Terapeutyczny

Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT) to kompleksowe i optymalne podejście do procesu usprawniania w dolegliwościach narządu ruchu, bazujące na wiedzy z zakresu nauk biologicznych o człowieku, fizjoterapii, fizjologii wysiłku, treningu sportowego. Kompleksowość w tym wypadku oznacza, że trenuje się cały organizm, a nie tylko uszkodzoną część ciała. Dzięki temu pacjenci są w stanie szybciej powrócić do zdrowia i pracy.
W Medycznym Treningu Terapeutycznym pacjenta prowadzi się według metodologii treningowej stosowanej u sportowców. Różnica polega jedynie na doborze innych obciążeń treningowych. Sesja terapeutyczna zawiera w sobie trening stawowy, mięśniowy, koordynacji i część poświęconą profilaktyce.
Każdy trening zbudowany jest z rozgrzewki, części głównej i końcowej. Planując terapię uwzględnia się następujące czynniki: wiek, płeć, rodzaj choroby, urazu. Następnie dobiera się odpowiednie ćwiczenia, ustala ilość serii, ilość powtórzeń oraz intensywność. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji terapeuta układa i wręcza pacjentowi indywidualny program ćwiczeń.
Wskazaniem do medycznego treningu terapeutycznego są przede wszystkim urazy i schorzenia układu ruchu. Typowymi przykładami, które należy wymienić to stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, wszczepieniu endoprotezy biodra, urazy kręgosłupa szyjnego po wypadkach komunikacyjnych, itp.
Odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne są niezastąpione w leczeniu bólu przewlekłego, niektórych chorób neurologicznych czy profilaktyce osteoporozy.
Ponadto jestem w stanie ułożyć plan treningu zdrowotnego dla każdej osoby, która chce aktywnie spędzać czas i poprzez bezpieczną aktywność ruchową poprawić swoje samopoczucie.

Copyright Aleksander Kosendiak